Archive for december, 2008

Na vrata podjetij trka kriza, ki ima korenine v finančni krizi. Ponekod je že vstopila. Domine so padle v ZDA in se globalno podirajo po vsem Svetu. Nelikvidnost finančnega sistema se je pričela odražati v realnem področju poslovanja podjetij. Prebivalstvo je upočasnilo korak. Povpraševanje po potrebnih in nepotrebnih dobrinah se je zmanjšalo. Številna podjetja so se odzvala z odpuščanji, s skrajševanji delovnega časa, s stečaji in likvidacijami. Politiki in gospodarstveniki razglašajo, da je takšna kriza tudi priložnost. Ali je to res? Priložnost je za tiste, ki so dovolj fleksibilni in sposobni hitro prilagoditi svoj poslovni model. Tak poslovni model mora svojo ponudbo prilagoditi novim vrednostnim razmerjem v njihovih izdelkih/storitvah, ki jim jih določajo odjemalci na trgu. Želje, potrebe in zahteve odjemalcev se morajo neprestano spremljati preko poslovnih kanalov. Na osnovi tega lahko podjetje učinkovito presoja svoje sposobnosti, vire, partnerje, časovne cikle izvedbe. Ugotovitve odgovorijo, ali je podjetje sposobno zagotoviti določeno ponudbo/vrednostno razmerje za dovolj odjemalcev, da pri tem preživi. Podjetja, ki so vitka „lean“, so lahko bolj fleksibilna, saj nimajo nepotrebnih opravil, režije in podobno. Njihovi časovni cikli so optimalni.
Kaj lahko v podjetju storijo vodilni? Shujševalna kura?!
Prvi korak je, da vodilni prepoznajo ali je v podjetju dovolj velika fleksibilnost posameznih elementov poslovnega modela. Če fleksibilnosti ni, potem bo podjetje imelo v kriznih časih velike težave. Če je podjetje nefleksibilno v posameznih elementih, potem je rešitev v odpravi te nefleksibilnosti za posamezni element ali skupino elementov poslovnega modela. Fleksibilnost lahko pripomore k hitremu odzivu na zahteve odjemalcev, pa tudi na potrebe podjetja po virih, partnerstvu, iskanju novih odjemalcev, kreiranju novih vrednostnih razmerij za odjemalce, postavljanju novih poslovnih kanalov do odjemalcev, drugačne strukture odjemalcev in odnosov z njimi. Fleksibilna podjetja lahko tudi hitro postanejo vitka!

Advertisements

Tires

Tires

Pomladi letošnjega leta sem pričel delati z Viljemom Straškom v enem od slovenskih podjetij. Na uvodnem predavanju o obvladovanju okolja je omenil podjetje Sava Tires d.o.o. (Goodyear), ki si je zastavilo drzen cilj: NIČ ODPADKOV. Po tem dogodku sem med vožnjo domov razmišljal. Kakšne pa so moje aktivnosti v zvezi z odpadki? Kakšne cilje si lahko postavim? Pri sebi sem se odločil, da pričnem z eksperimentom in s ciljem, da doma sproti ločujemo vso plastiko, papir, pločevinke in steklo. Za te potrebe sem kupil plastična stojala in vreče, ki sem jih postavil v kuhinji. Izgledalo je zelo čudno. Moja žena Mateja ni bila navdušena nad mojim estetsko spornim početjem v kuhinji. Vsebinsko pa se je takoj pridružila mojemu dejanju. Kot profesorica je pri svojih dijakih opazila, da vedo prav vse o podnebnih spremembah, pa o onesnaževanju. Ko pa jih vpraša, kaj doma naredijo, da bi se vplivi na okolje zmanjšali, pa ponavadi ni odgovora.

Bližamo se koncu leta in volumen smeti smo štiri članska družina zmanjšali iz 80 litrov (20 kg) na teden na pičlih 20 litrov (5 kg) predvsem bioloških odpadkov, ki jih nimamo kam odladati. V slabem letu dni je šlo na recikliranje 2640 litrov (660 kg) naših odpadkov, ki smo jih v preteklosti vrgli med ostale smeti. V poročilu SURS je navedeno, da se v Sloveniji ustvari 1,2 kg odpadkov na dan. Naša družina družina ustvari 0,17 kg odpadkov na dan.

Za prihajajoče leto 2009 si bomo prizadevali k cilju, da poskusimo 20 litrov (5 kg) odpadkov na teden zmanjšati na polovico (2,5 kg). Če pritegnemu še sorodnike in prijatelje bo zmanjšanje 10 krat tolikšno.

Ste se vprašali kaj storite vi?