Archive for maj, 2010


Platno poslovnega modela (PPM), ki ga je razvil Alex Osterwalder, je orodje, ki ga lahko uporabite za pregled in ponovno definiranje vašega poslovnega modela. PPM Poster V 1.0 je podlaga za hiter zapis ideje in definiranje poslovnega modela. S pomočjo Posterja V 1.0 lahko oblikujemo poslovni model prihodnosti, ki pa ponavadi zahteva veliko časa za viharjenje idej. Če za uporabo PPM Poster V 1.0 potrebujete pomoč, se lahko udeležite seminarja glej povezavo.

Business Model Canvas, Osterwalder, Pigneur & al. 2010, CC BY-SA 3.0.

Advertisements

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja sem se pričel ukvarjati s tekom. Pripravljal se nisem za maratone, ampak za svoj užitek. Številni ljudje so me opazovali z nezaupljivimi pogledi. V nekaj desetletjih se je veliko spremenilo in danes je število tekačev v mojem kraju ogromno. Še posebej me razveseli obisk metnega parka, kjer triatlonka Mojca Mijovič pridno vzgaja nove tekače vseh starosti. Ob cestah pa je opaziti tudi številne tekače z obliži na rokah, kjer imajo nameščene Ipod naprave in obute športne čevlje Nike. Na Twitterju objavljajo čase in razdalje, ki so jih pretekli uporabniki naprav, ki so razvite v te namene. Zamah na Twitterju lahko vzpodbudi tudi mene, da obujem športne čevlje in se poženem proti Urhu, ki leži kakšnih petsto metrov nad mojim domom. Kombiniranje poslovnih modelov Nike in Apple je prinesel spremembe v načinu treninga. Sledenje teka omogoča kreiranje novih prog. Primerjava rezultatov je osnova za izboljševanje rezultatov. Virtualni trener nam sporoča preostanek razdalje in čas teka. Kombiniranje poslovnih modelov Nike+Apple prinaša uporabnikom možnost, da lahko živijo bolj zdravo in kreativno. Nakup športnih čevljev in Ipod pa ne pomeni, da bomo zato tudi tekli.

Vodpod videos no longer available.

more about “YouTube – Nike Plus“, posted with vodpod

Reblog this post [with Zemanta]
Solar 1
Image by dani_tic via Flickr

Povečane potrebe po energiji so privedle do iskanja novih alternativ. Številna podjetja, posamezniki in državne institucije se ukvarjajo z vprašanjem trajnostnega zagotavljana energetskih virov. Velik poudarek se daje izrabi sončne energije v komercialne namene(Finance: Zaslužite s streho). V okviru teh teženj bi izpostavil oblikovanje borze http://www.borzastreh.si/, ki je ustanovljena pri nas po nemškem vzorcu. Poslovni model, ki stoji za portalom, je zanimiv odgovor na vprašanje Kako igrati posel. Model je zgrajen na predpostavki sodelovanja in kombiniranja poslovnih modelov v vrednostne verige. Pomembno vlogo pri uvajanju izkoriščanja sončne energije v EU igrajo subvencije. Tako se lahko v kombiniranje poslovnih modelov pri izkoriščanju poslovnih modelov vključujejo tudi institucije EU, ki zagotavljajo subvencije. Omenjen model obljublja lastnikom streh ustrezno rento. Iz dostopnih podatkov ni razvidno, če so bili realizirani projekti pri nas. V Nemčiji pa je izvedenih ali v teku več kot 3200 projektov.
Drugi primer inovativnega poslovnega modela opisuje Alexander Osterwalder v A Business Model for Solar Energy. Ta poslovni model ima vrednostno verigo, ki na osnovi kombiniranja poslovnih modelov udeležencev, ki jih povezuje SunEdison, omogoča nižanje stroškov investicije za SunEdison, saj so največji proizvajalec sončne energije v ZDA (100,6 MW). Ker gradijo največ sončnih elektrarn, je cena investicije na KWh najnižja in konkurenčna fosilnim gorivom. Podjetje SunEdison privablja lastnike streh, ki so podjetja in posamezniki, da svoje poslovne modele kombinirajo z njihovim. S tem, ko lastniki streh omogočijo izgradnjo sončnih kapacitet za pridobivanje elektrike na njihovih strehah jim SunEdison zagotovi dolgoročno dobavo energije po ugodni ceni. Obenem pa vključuje ta podjetja in posameznike v svoje distribucijske kanale za pridobivanje novih strank. Zato pa jih tudi nagrajuje. Pogodbe, ki jih sklenejo z lastniki sredstev (streh,…) primernih za sončne elektrarne, pa ponudijo potencialnim institucionalnim in zasebnim investitorjem. V obeh primerih naletimo na poslovna modela, ki sta zasnovana na kombiniranju z drugimi poslovnimi modeli (poslovnimi modeli posameznikov, podjetij, državnih institucij). Sodelovanje vključenih prinaša dolgoročno korist.

Vodpod videos no longer available.

Reblog this post [with Zemanta]