Archive for november, 2010

BMC

Business Model Canvas, Osterwalder, Pigneur & al. 2010, CC BY-SA 3.0.

Novoustanovljena podjetja ponavadi ne razpolagajo z večjim ustanovnim kapitalom, kar pomeni večje tveganje, zato je smiselno, da ustanovitelji pristopijo k poslovanju z vitkim poslovnim modelom. Tako lahko tveganja primerno razpršijo.To storijo tako, da poslovni model start-up podjetja kombinirajo z poslovnimi modeli partnerjev.Za izvedbo ključnih aktivnosti, ki jih je potrebno natančno določiti, lahko sodelujejo s partnerji, ki za ta del ključnih aktivnosti nosijo tveganja. Številni freemium (Google storitve, Flickr, YouTube, Facebook, Twitter, Zoho, Intrix itd) poslovni modeli omogočajo, da start up podjetja brezplačno uporabijo produktivna orodja za določene aktivnosti novoustanovljenega podjetja. Med temi orodji najdemo: komunikacijske programe (Skype, Google Talk…), programe socialnih medijev (Facebook, Twitter, YouTube…), ki pogosto omogočajo distribucijske kanale do želene strukture kupcev.  Ob enem nam ta orodja omogočajo, da vodimo poprodajne aktivnosti s kupci. Tudi administrativne aktivnosti lahko delamo s pomočjo  npr. OpenOffice programa ali storitev iz oblaka s pomočjo Wiki orodij, Intrix project, Intrix CRM, Google Dokumenti, Google koledarja, Yahoo koledarja in številnimi drugimi. Za izvedbo temeljnih aktivnosti ustvarjanja vrednostne ponudbe pa lahko tveganja razpršimo tako, da poskušamo večino aktivnosti prepustiti partnerjem, ki so za te lahko nagrajeni variabilno v povezavi z količino narejenega. Partnerji pa so lahko nagrajeni tudi glede na uspešnost delovanja nove ideje v start-up podjetju. Nagrajeni so lahko z lastniškim deležem. V kolikor zadeva uspe je nagrada veliko višja od nagrade za količino narejenega, saj se mora upoštevati kriterij tveganja.  Menim pa tudi, da je interes partnerjev zato, da start-up uspe zelo visok.

Dobro pripravljen poslovni model novoustanovljenega podjetja lahko prične delovati  z minimalnimi sredstvi in ima minimalnimi fiksnimi stroški poslovanja. Kombiniranje takšnega poslovnega modela z modeli partnerjev omogoča nizko tveganje in veliko možnost uspeha , saj imajo partnerji interes v koristih, ki jim jih prinaša novoustanovljeno podjetje.

Enhanced by Zemanta
Advertisements

Banke kombinirajo svoj poslovni model s poslovnimi modeli podjetij tako, da jim zagotavljajo  finančne vire in druge bančne storitve, kot je plačilni promet, factoring, garancije itd.  V poslovnih modelih podjetij so banke mnogokrat ključni partnerji , ki zagotavljajo dolžniške vire financiranja.

Z analizo poslovnih modelov podjetij, ki temelji na metodi platen Alexandra Osterwalderja, lahko banke preprosto diagnosticirajo stanje partnerjev, ki jih imajo v svojem portfelju naložb ali novih strank, ki bi želele postati  novi komitenti.

Danes banke ocenjuje predvsem finančne podatke, ki so vezani na preteklost in poslovne načrte, ki so projekcija v prihodnost. Na osnovi tega se odločajo o zagotavljanju finančnih virov svojim komitentom (podjetjem). Na osnovi javno objavljenih dokumentov Istrabenz d.d.  sem  napravil  preprosto analizo poslovnega modela in ugotovil, da ta posloven model ni bil popoln, ker ni vseboval vseh potrebnih elementov za uravnoteženo delovanje. Zato je bila družba zelo ranljiva. Omenjena družba je v preteklosti  poslovala solidno in je bankam redno poročala. Ker so številne banke zasledovale predvsem kratkoročne cilje ustvarjanja čim večjega  dobička, niso opazile nevarnosti. Na koncu so preprosto mislili: »Saj bodo zvozili ovinek.« Pa ga niso.

Platno poslovnega modela je enostavno in zelo učinkoviti orodje za analiziranje poslovnih modelov obstoječih podjetij ali startupov.  Na preprost način lahko dobimo odgovor ali se neko podjetje  uravnoteženo giblje skozi turbulentno  poslovno okolje.  Pri ocenjevanju bonitete podjetja je tudi zelo pomembno s katerimi poslovnimi modeli partnerjev je kombiniran poslovni model podjetja.  Kot primer bi navedel vpliv poslovnih modelov gradbenih podjetij na poslovne modele trgovcev, ki jim dobavljajo materiale. Pomembno pa je tudi  ali ima podjetje scenarije razvoja in prototipe svojega poslovnega modela.

Banke si lahko izdatno pomagajo pri  ugotavljanju bonitet podjetij s proučevanjem poslovnih modelov. Dobljeni podatki jim bodo kvalitetna osnova za odločitve o tem, kdaj svoj poslovni model kombinirat s poslovnim modelom podjetja. Na tak način si lahko izboljšajo portfelj komitentov (podjetij) in ob enem pomagajo komitentom (podjetjem), da boljše poslujejo.

Business Model Canvas, Osterwalder, Pigneur & al. 2010, CC BY-SA 3.0.

OPM