Posts Tagged ‘družbena odgovornost’

V preteklem letu sem prebral zelo veliko dobrih misli o družbeni odgovornosti, skrbi za okolje, skrbi za boljše delovno okolje zaposlenih. Načeloma sem se strinjal z večino dobrih izrečenih misli in zapisanih besed. Ujel pa sem se pri vprašanju: »Kaj sem jaz naredil?« Učil sem plezati otroke, sodeloval sem pri vzgajanju mladih alpinistov,z mojima otokoma in otroki mojih bližnjih sem pobiral odpadke po obronkih Pohorja, ločevali smo odpadke … Pri svetovanju uporabljam Skype telefonijo, da se mi ni treba vsakič voziti v oddaljenejše kraje. Vozim se takrat, ko je promet na cesti manjši. Gledam, da je poraba optimalna … Še posebej sem zadovoljen, če imam pri drugačnem načinu življenju številne koristi. Ko se ozrem nazaj v preteklo leto, lahko vidim, da tudi finančne koristi niso zanemarljive.
Glede družbene odgovornosti, pa moramo biti prvenstveno osebno odgovorni in z dejanji potrditi to odgovornost. Posameznik odloča, kaj bo storil in je tudi odgovoren za svoja dejanja. Žal je govorjenje premalo!
a-novo-leto

Advertisements