Posts Tagged ‘oblikovanje’

Tehno CakePo dveh letih delovanja skupine Tehno potica sem izgubil veliko začetnega navdušenja. Skupina je imela več kot 60 članov na Facebooku,  ko sem mislil, da bom razpustil skupino, saj sem vložil preveč svojega dela. Pričakovani rezultati pa niso bili temu primerni.

Kot velik pristaš Steve Blanc-ovega gibanja, sem se odzval na njegov poziv za spremembo podjetniške kulture v vsakem mestu na svetu. Ta poziv me je navdihnil z mislijo, da bi poskušali spremeniti stvari tu, kjer živim. “Razprava o Business Model Generation v vsak lokal” kot je dejal Jure Čuhalov, je nekaj, kar jaz močno podpiram. To pobudo sem se posredoval na srečanju z županom Slovenske Bistrice ob koncu leta 2012. Razložil sem mu svoje ideje in poslovni model Tehno potice. Njegova podpora me je spodbudila, da sem se odločil za preobrazbo naše skupine Tehno potica v podjetniški ekosistem.

V novern ekosistemu bomo delili prostor s študentskim klubom Slovenska Bistrica, kjer bo prost dostop do internetne povezave Wi-Fi, prostor za sestanke, druženje, predstavitve in seed campe. Vsak, ki želi pomagati na podočjih tehnologij/posla  naj se pridruži klubu, kjer bo zelo dobrodošel. Prepričani smo, da bomo lahko spremenili našo prihodnost s kolaboracijo in sodelovanjem v tem novem sodelovalnem prostoru. Želimo ustvariti prostor, kjer se lahko razvijejo vrednostne ponudbe, oblikujejo poslovni modeli in  prototipi za edinstvene ideje, kjer pomagamo drug drugemu, da bi našli vlagatelje, ter smo z medsebojnim sodelovanjem in podporo uspešni.

Enhanced by Zemanta
Advertisements

Če želimo dolgoročno sodelovati s partnerjem, nam mora pomagati pri enem od treh področij.

  1. Pomagati nam mora izvesti določeno nalogo, ki je povezana  z izvedbo našega procesa
  2. Rešiti nam mora določen problem, za katerega nimamo zadosti lastnih virov za izvedbo, ali pa sploh nimamo virov in znanja, da bi jih rešili.
  3. Pomagati nam mora zadovoljiti potrebe, ki jih imamo v podjetju in jih  ne moremo jih pa zadovoljiti.  Ena takšnih potreb je komuniciranje, ki se z rastjo podjetij zelo zaplete.

Če partner ne pomaga na nobenem od navedenih področij, potem je z njih nesmiselno sodelovati.

What do partners have to give?

Pri izbiri partnerja je koristno analizirati njegov poslovni model in ugotoviti, kako nas tretira. Smo  zanj kupci, soustvarjalci ali posredniki.  Kaj od prej navedenega je možno?

Če ugotovite, da se odziva pretogo, morate poiskati bolj fleksibilnega partnerja.

Partners have to give…

Številna podjetja v Sloveniji ocenjuje dobavitelje. Večina ocen ni narejena z vidika poslovnega modela. Ocenjuje se kriterij cene, kakovosti, odziva osebja, ustreznosti dokumentacije in podobno.

Podjetja lahko zelo koristi presoja skladnosti poslovnega modela partnerja z vidika kombiniranja z njihovim poslovnim modelom. Sta modela kompatibilna ali podjetja sodelujeta, ker ni druge izbire. Pri nas v številnih primerih kupci pogojujejo sklenitve  poslov z izbiro partnerja. Potencialni partnerji ali partnerji, ki povzročajo probleme, ne izvedejo nalog v dogovorjenih okvirih in ne zadovoljijo potreb, so le zvezde enodnevnice. Potrebno jih izločiti čimprej.

Če ocenimo svoj poslovni model z vidika kombiniranja poslovnega modela s modeli partnerjev, nam mora takšen poslovno modelni  kombo  prinesti  izvedene naloge,  rešene  probleme in zadovoljene potrebe.

Pred dnevi sem obiskal trgovino švedskega proizvajalca pohištva IKEA v Gradcu.

policeKo sem se sprehajal med zastavljenimi eksponati, ki so med seboj skrbno kombinirani, me je prešinila misel na poslovne modele in vzorce modelov, ki so predstavljeni v knjigi Alexandra Osterwalderja Business Model Generation. stoli

Kaj ima pohištvo IKEA skupnega s poslovnimi modeli?soba

Vzorce poslovnih modelov in posamezne elemente, ki sestavljajo te poslovne modele smatram za module, ki omogočajo kombiniranje poslovnih modelov. Moduli za kombiniranje sestavljajo tudi posamezne serije pohištva, ki omogočajo kombiniranje pohištva po želji stranke.  Najpomembneje pri obeh primerih se mi zdi kreativnost, ki jo vzpodbuja  kombiniranje. Tako si lahko vsak oblikuje kreacijo po svojih potrebah, ki jo lahko dopolnjuje in spreminja glede na trenutne situacije, ki nastajajo. S procesom kombiniranja modulov pohištva, kombiniranja poslovnih modelov in elementov poslovnih modelov dodajamo vrednost, ki je povezana z ustvarjalci.

Enhanced by Zemanta

Poslovni model ni nič drugega kot ponazoritev poti, kako organizacija ustvari(ali namerava ustvariti) rezultate v obliki denarja. Preoblikovanje poslovnih modelov je zelo pomembno za številna podjetja, saj so izpostavljena globalni konkurenci. Kot primer bi navedel izgubo posla Mariborskega letališča z nizkocenovnim letalskim prevoznikom Ryanair (Inovativni poslovni modeli). Če bi slovenski partner Ryanaira želil preoblikovati poslovni model bi potreboval poslovni model, ki bi se zlil z Ryanairovim poslovnim modelom. Korake oblikovanja poslovnega modela si lahko pogledate. Animirania predstavitev je del potrebnih aktivnosti za oblikovanje povsem novega ali preoblikovanje starega poslovnega modela. Več o delavnicah za oblikovanje poslovnega modela najdete na povezavi Oblikovanje poslovnega modela.

Vodpod videos no longer available.

more about "Oblikovanje poslovnega modela", posted with vodpod