Posts Tagged ‘Šest klobukov razmišljanja’

Pred kratkim sem dobil ponovno vabilo na delavnici – za bolj učinkovito razmišljanje ‘Šest klobukov’ in za bolj ustvarjalno razmišljanje ‘Lateralno razmišljanje’, ki jih vodi mag. Nastja Mulej ( glej: http://www.council4newthinking.com/indexSLO.html). Ob tej priliki sem naročil knjigi Šest klobukov razmišljanja in Latentno razmišljanje Edwarda De Bona. S pomočjo mindmeister.com se si takoj uredil miselno sliko šestih klobukov razmišljanja.

Šest klobukov razmišljanja

http://www.mindmeister.com/maps/show_public/6678691


Metoda je zelo primerna za razmišljanje in sprejemanje odločitev posameznikov, skupin ter podjetij. Metoda zahteva upoštevanje različnih vidikov razmišljanja o določeni temi. To pripomore k uravnoteženi obravnavi tematike. Obravnavani vidiki izraženi skozi barve različnih klobukov nam sami po sebi naplavijo odgovore, ki jih pred razmišljanjem niti nismo pričakovali.

Advertisements