Posts Tagged ‘twitter’

BMC

Business Model Canvas, Osterwalder, Pigneur & al. 2010, CC BY-SA 3.0.

Novoustanovljena podjetja ponavadi ne razpolagajo z večjim ustanovnim kapitalom, kar pomeni večje tveganje, zato je smiselno, da ustanovitelji pristopijo k poslovanju z vitkim poslovnim modelom. Tako lahko tveganja primerno razpršijo.To storijo tako, da poslovni model start-up podjetja kombinirajo z poslovnimi modeli partnerjev.Za izvedbo ključnih aktivnosti, ki jih je potrebno natančno določiti, lahko sodelujejo s partnerji, ki za ta del ključnih aktivnosti nosijo tveganja. Številni freemium (Google storitve, Flickr, YouTube, Facebook, Twitter, Zoho, Intrix itd) poslovni modeli omogočajo, da start up podjetja brezplačno uporabijo produktivna orodja za določene aktivnosti novoustanovljenega podjetja. Med temi orodji najdemo: komunikacijske programe (Skype, Google Talk…), programe socialnih medijev (Facebook, Twitter, YouTube…), ki pogosto omogočajo distribucijske kanale do želene strukture kupcev.  Ob enem nam ta orodja omogočajo, da vodimo poprodajne aktivnosti s kupci. Tudi administrativne aktivnosti lahko delamo s pomočjo  npr. OpenOffice programa ali storitev iz oblaka s pomočjo Wiki orodij, Intrix project, Intrix CRM, Google Dokumenti, Google koledarja, Yahoo koledarja in številnimi drugimi. Za izvedbo temeljnih aktivnosti ustvarjanja vrednostne ponudbe pa lahko tveganja razpršimo tako, da poskušamo večino aktivnosti prepustiti partnerjem, ki so za te lahko nagrajeni variabilno v povezavi z količino narejenega. Partnerji pa so lahko nagrajeni tudi glede na uspešnost delovanja nove ideje v start-up podjetju. Nagrajeni so lahko z lastniškim deležem. V kolikor zadeva uspe je nagrada veliko višja od nagrade za količino narejenega, saj se mora upoštevati kriterij tveganja.  Menim pa tudi, da je interes partnerjev zato, da start-up uspe zelo visok.

Dobro pripravljen poslovni model novoustanovljenega podjetja lahko prične delovati  z minimalnimi sredstvi in ima minimalnimi fiksnimi stroški poslovanja. Kombiniranje takšnega poslovnega modela z modeli partnerjev omogoča nizko tveganje in veliko možnost uspeha , saj imajo partnerji interes v koristih, ki jim jih prinaša novoustanovljeno podjetje.

Enhanced by Zemanta
Advertisements

Danes sem dobil povabilo za vključitev mojega Twitter računa v Linkedin profesionalno omrežje. Kaj pomeni naznanitev vključevanja Twitterja v Linkedin z vidika poslovnih modelov? Povezuje se profesionalna mreža z mikroblogi Twitter. Za obe podjetji to pomeni vrednostno ponudbo, ki še ne obstaja. Pomeni pa večjo transparentnost za uporabnike teh orodij. Profesionalci bodo z vključitvijo povezanega poslovnega modela v Linkedin, lažje sodelovali s povsem neznanimi podjetji in profesionalci, ki imajo podobne interese. To bodo ugotovili na podlagi čivkov. Vrednost Linkedina se bo povečala na področju pridobivanja partnerjev in iskanju novih kadrov. Z vidnostjo čivkov posameznih kadrov, ki jih iščejo podjetja na trgu dela, bodo posamezniki postali bolj transparentni. Kombiniran poslovni model Linkedin pa bo dodatno omogočal učinkovitejše komuniciranje z odjemalci in odpira povsem nove poslovne kanale. Dogodki na področju socialnih medijev se vrstijo s svetlobno hitrostjo. Težko jim je slediti.

Koga zanima, kaj delaš? Kako izve? Poskusite http://twitter.com/.