Posts Tagged ‘wikinomics’

BMC

Business Model Canvas, Osterwalder, Pigneur & al. 2010, CC BY-SA 3.0.

Novoustanovljena podjetja ponavadi ne razpolagajo z večjim ustanovnim kapitalom, kar pomeni večje tveganje, zato je smiselno, da ustanovitelji pristopijo k poslovanju z vitkim poslovnim modelom. Tako lahko tveganja primerno razpršijo.To storijo tako, da poslovni model start-up podjetja kombinirajo z poslovnimi modeli partnerjev.Za izvedbo ključnih aktivnosti, ki jih je potrebno natančno določiti, lahko sodelujejo s partnerji, ki za ta del ključnih aktivnosti nosijo tveganja. Številni freemium (Google storitve, Flickr, YouTube, Facebook, Twitter, Zoho, Intrix itd) poslovni modeli omogočajo, da start up podjetja brezplačno uporabijo produktivna orodja za določene aktivnosti novoustanovljenega podjetja. Med temi orodji najdemo: komunikacijske programe (Skype, Google Talk…), programe socialnih medijev (Facebook, Twitter, YouTube…), ki pogosto omogočajo distribucijske kanale do želene strukture kupcev.  Ob enem nam ta orodja omogočajo, da vodimo poprodajne aktivnosti s kupci. Tudi administrativne aktivnosti lahko delamo s pomočjo  npr. OpenOffice programa ali storitev iz oblaka s pomočjo Wiki orodij, Intrix project, Intrix CRM, Google Dokumenti, Google koledarja, Yahoo koledarja in številnimi drugimi. Za izvedbo temeljnih aktivnosti ustvarjanja vrednostne ponudbe pa lahko tveganja razpršimo tako, da poskušamo večino aktivnosti prepustiti partnerjem, ki so za te lahko nagrajeni variabilno v povezavi z količino narejenega. Partnerji pa so lahko nagrajeni tudi glede na uspešnost delovanja nove ideje v start-up podjetju. Nagrajeni so lahko z lastniškim deležem. V kolikor zadeva uspe je nagrada veliko višja od nagrade za količino narejenega, saj se mora upoštevati kriterij tveganja.  Menim pa tudi, da je interes partnerjev zato, da start-up uspe zelo visok.

Dobro pripravljen poslovni model novoustanovljenega podjetja lahko prične delovati  z minimalnimi sredstvi in ima minimalnimi fiksnimi stroški poslovanja. Kombiniranje takšnega poslovnega modela z modeli partnerjev omogoča nizko tveganje in veliko možnost uspeha , saj imajo partnerji interes v koristih, ki jim jih prinaša novoustanovljeno podjetje.

Enhanced by Zemanta
Advertisements

Odprt poslovni model deluje na več načinov. Značilnost edega od načinov delovanja je v tem, da podjetje nima lastnega razvoja in išče inovativne rešitve na trgu. Za drugi način delovanja je značilno, da ima podjetje močne razvojne oddelke in v portfiliju izdelkov številne, ki jih ne bo nikoli ponudilo trgu. Zato te izdelke ponudi potencialnim kupcem. Za tretji način delovanja je značilno , da podjetje ponudi kot izdelek platformo (Innocentive), kjer se srečata ponudba in povpraševanje po novih inovativnih izdelkih. Zraven teh omenjenih značilnosti odprtih poslovnih modelov se skrivajo tudi druge kombinacije outsource partnerskega dela podjetij in R&D oddelkov (skupin), ki razvijajo izdelke. Pri odpretih poslovnih modelih v temelju ne gre za brezplačne poslovne modele, kot je Freemium.

Vodpod videos no longer available.

more about “Henry Chesbrough – Open Innovation“, posted with vodpod

Poglejte zelo zanimivo predavanje o prihodnosti dela. Glede na to, da je bilo predavanje posneto leta 2004, ste mogoče že dosegli stanje, o katerem govori Thomas W. Malone. Dostop do potrebnih informacij posamezniku omogoča, da se odloča sam. Ali vi sledite zgolj odločitvam drugih? Se zabavate v službi? Ali morda hodite s knedlom v grlu naokoli? Kakšne vrednote delite s sodelavci, svojimi bližnjimi…? +5* (5možnih*) za predavanje.

Vodpod videos no longer available.

more about “The Future of Work | MIT World“, posted with vodpod


Podjetje 2.0Zakaj bi se podjetja v Sloveniji odločila za koncept Podjetja 2.0? Odgovor je zelo preprost. Zato ker bodo od tega imela koristi. Na konferenci Podjetja 2.0 so bila predstavljena podjetja in njihovi poslovni modeli, za katerimi stojijo ljudje, ki imajo vizijo (npr: Mimovrste d.o.o., iTiVi, d.o.o, Videolectures.net, Edusatis d.o.o., Vizor s.p.). Z uporabo spletnih orodij multiplicirajo učinke svoje ponudbe na trgu. Gospodarska kriza je idealna priložnost za uveljavljanje ljudi, ki imajo vizijo, pripravljenih na spremembe, ki vsem prinesejo koristi. To je čas za vzpon ustvarjalnega razreda, ki ustvarja realno vrednost.

Tim O’Reilly v video zapisu opisuje njegove izkušnje o odprtih izdajah -Open Publishing. Opisuje zakaj je to dobro in kako pripraviti določeno izdaju za uporabo. Ta video je bil posnet 2009 na konferenci o O’Reilly Tools of Change v New Yorku.

Vodpod videos no longer available.

Predavatelja Terri Whitesel in Les Squires

Bil sem zraven!

Udeležil sem se prvega seminarja v Sloveniji o Wikinomiji (Wikinomics), ki ga je organiziral Danilo Kozoderc podjetje VIZOR. Predavatelja Terri Whitesel in Les Squires sta nam predstavila konkretne možnosti in konkretna orodja, s katerimi lahko z množičnim sodelovanjem spremenimo sebe, naše podjetje in širšo družbo. Predavanja so bila zelo strnjena, zato sem vso pot do doma poskušal urediti svoje misli. Na veselem četrtku, ki je družabno srečanje bistriških alpinistov, je tekla beseda o tem predavanju. Nered pojmov in novih pogledov sem pričel urejati v svoj koncept, ko sem se zapeljal iz parkirišča EF v Ljubljani. Danes dan po predavanju sem v velikem odprtem kopu in iščem zlato. Mogoče bom našel zlato, mogoče pa nič. Sama misel na množično sodelovanje me vznemirja. Kakšne možnosti za kreiranje novih idej, izvedbe dobrih projektov v realnem življenju, lahko to pomeni. Mislim, da sem dobil zlato mrzlico. Prav gotovo bom našel tudi zlato ali pa nekaj veliko več vrednega.

Omenjen dogodek je povsem potisnil v ozadje moje predavanje na seminarju posvečenemu množičnemu sodelovanju in uporabi Skype VOIP telefonije za množično komuniciranje, ki sem ga imel v sredo 28.11.2007. Zdi se mi, kot da sem to počel pretekli mesec. Seminar sem izvedel preko interneta. Bilo je 10 udeležencev, ki so iz pisarn sledili mojima predavanjema o pomenu množičnega sodelovanja in demonstraciji namestitve ter uporabe SKYPE.